Wycinanie uszczelek


Wycinanie uszczelek

Oferujemy wycinanie uszczelek z dowolnych materiałów miękkich i tworzyw sztucznych. Uszczelki wykonujemy na podstawie:

  • wzoru (także częściowo uszkodzonego)
  • dokumentacji papierowej
  • dokumentacji elektronicznej (pliki wektorowe np. .dxf, .cdr, .ai
  • detalu (posiadamy skaner dotykowo umożliwiający przeniesienie kształtu na ekran komputera i wykonanie rysunku uszczelki)

Oferujemy idealny dobór materiału do warunków pracy oraz optymalne rozmieszczenie wycinanych elementów na arkuszu. Pozwala to na zminimalizowanie czasu oraz ceny oferowanego produktu.